Διαγωνισμός από το Houseart.gr!
Ακολούθησε τα παρακάτω απλά βήματα και μπες στη κλήρωση για 1 από τις 3 ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΕΣ αξίας 100€

Ημερομηνία λήξης διαγωνισμού: 31/03/2021 και ώρα: 23:59
Διοργανώτρια εταιρία του διαγωνισμού: Houseart.gr
Έγκυρες θεωρούνται όλες οι συμμετοχές που πληρούν τα παρακάτω κριτήρια ως εκείνη την ώρα.
Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί με τη μέθοδο Random, στις 01/04/2021 στα γραφεία της “HOUSEART” και οι νικητές θα ενημερωθούν με
 ανακοίνωση στο επίσημο FACEBOOK PAGE της εταιρίας.
Ο αριθμός των νικητών είναι 3.
Οι νικητές θα πρέπει να επικοινωνήσουν με την εταιρία Houseart για τη παραλαβή των δωροεπιταγών.


ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1. Ο νικητής θα λάβει ως δώρο 1 δωροεπιταγή αξίας 100€ που θα μπορεί να εξαργυρώσει στο ηλεκτρονικό κατάστημα houseart.gr με την παραγγελία προϊόντων αξίας άνω των 100€ εκτός από την κατηγορία Έπιπλα και Διακοσμητικά.
2. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχει κάθε ενδιαφερόμενος, που αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους παρόντες όρους, εξαιρουμένων των υπαλλήλων της Houseart και των συγγενικών τους προσώπων 1ου βαθμού.
3. Για να λάβουν μέρος οι συμμετέχοντες θα πρέπει να αξιολογήσουν και να γράψουν μια κριτική για το ηλεκτρονικό μας κατάστημα στη Google, εδώ: https://bit.ly/2IZSjdt

Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές που πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις. Με την υλοποίηση του παραπάνω βήματος του διαγωνισμού, οι συμμετέχοντες αποδέχονται αυτόματα τους όρους χρήσης του διαγωνισμού.

4. Οι ειδικότεροι όροι κάθε διαγωνισμού θα ανακοινώνονται πριν την έναρξη (χρονική) διενέργειάς του και δεσμεύουν όλους τους συμμετέχοντες.
5. Οι δηλώσεις συμμετοχής για το διαγωνισμό θα είναι έγκυρες, εφόσον υποβληθούν, μέσα στα χρονικά όρια που ανακοινώνονται κάθε φορά. Διευκρινίζεται ρητά, ότι η οποιαδήποτε υποβολή δήλωσης συμμετοχής μετά την παρέλευση της ως άνω καταληκτικής προθεσμίας θα θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη και δεν θα επιφέρει κανένα αποτέλεσμα.
6. Με το πέρας του διαγωνισμού θα αναρτηθεί στο Facebook “Houseart.gr”, https://www.facebook.com/houseart.gr ενημερωτικό μήνυμα σχετικά με τη λήξη του διαγωνισμού, καθώς και ανακοίνωση με το νικητή προς ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων.
7. Το έπαθλο είναι συγκεκριμένο, προσωπικό και δεν ανταλλάσσεται ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή του με άλλα ή η εξαργύρωσή του σε χρήμα σε οποιαδήποτε τιμή.
8. Σε κάθε περίπτωση ακύρωσης της συμμετοχής ενός νικητή το δικαίωμά του στο δώρο το αποκτά ο αμέσως επόμενος αναπληρωματικός κατά χρονική σειρά συμμετοχής, εάν δεν υπάρχει τέτοιος η ΕΤΑΙΡΙΑ μπορεί να διαθέσει το έπαθλο κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια.
9. Η ΕΤΑΙΡΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώσει τα ονόματα και να δημοσιεύσει φωτογραφίες, των νικητών στο δικτυακό τόπο, σε οποιοδήποτε έντυπο της καθώς και να προβεί σε διαφημιστική προβολή κάθε σχετικού γεγονότος. Ο νικητής με τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό, συναινεί ανεπιφύλακτα στα ανωτέρω χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημιώσεως.
10. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό συνιστά ρητή αποδοχή και συναίνεση του συμμετέχοντος τήρησης και επεξεργασίας των στοιχείων του από την ΕΤΑΙΡΙΑ για τους σκοπούς εκάστου Διαγωνισμού, στα πλαίσια πάντοτε της ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ως εκάστοτε ισχύει. Εάν, ο νικητής δεν επιθυμεί την χρήση των προσωπικών του στοιχείων, μπορεί οποιαδήποτε στιγμή, να το δηλώσει επικοινωνώντας με την ΕΤΑΙΡΙΑ.
11. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων όρων καθώς καθώς και των όρων που ανακοινώνονται στην επίσημη fan page της ΕΤΑΙΡΙΑΣ.